Tanyagondnoki szolgálat

Hortobágy Községi Önkormányzat képviselő – testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet vonatkozó előírásaira, a 4/2006. (II.15.) önkormányzati rendeletben tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról döntött. A tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását 2013. szeptember 6. napjától a 68/2013. (V.30.) Hö. határozata értelmében Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átadta a HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft-nek, ezt a szolgáltatóval kötött feladat ellátási szerződés útján valósította meg. A HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft, a tanyagondnoki szolgálat fenntartója és működtetője, feladatellátója a tanyagondnok.

Hortobágy speciális helyzetű település, amely a földrajzi fekvésből és a tagolt, tanyás település-szerkezetéből adódik. Elhelyezkedésének következménye, hogy a 28.456 ha nagyságú közigazgatási területen, gazdasági, kulturális, infrastrukturális és minden szempontból elmaradott 7 tanyai településrész található, melyek a községközponttól 2-13 km-re helyezkednek el. Az itt élők száma 530 fő. Nagy gondot jelent a külterületek szociális és infrastrukturális elmaradottsága, ahol a települési átlaghoz képest jóval magasabb 80 – 90 %-os a munkanélküliség, amely a nagy távolságokból, a tömegközlekedés hiányából, az alul képzettségből, a volt állattartó telepek megszűnéséből ered. Ezeken a külterületi lakott helyeken nagyrészt halmozottan hátrányos helyzetű, mély szegénységben élő családok laknak.

A tanyagondnoki szolgáltatás Hortobágy Község Önkormányzatának illetékességi területén belül, Árkus, Halastó, Kónya, Kungyörgy, Szásztelek tanyai terjed ki. Máta és Borsós településrészeken közelségük miatt nem indokolt a szolgáltatás teljes egészében történő működtetése.

Tanyai településrészek:

Hortobágyról